Jarosław Macierewicz

Jesteś tutaj: Strona g?wna Fotoimprezy FOTOWARSZTATY Z SAMSUNGIEM I FOTOSPACERY.PL
FOTOWARSZTATY Z SAMSUNGIEM I FOTOSPACERY.PL PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 listopada 2014 16:45

FOTOWARSZTATY Z SAMSUNGIEM I FOTOSPACERY.PL W STUDIO HU?TAWKA

Tym razem krtka fotorelacja z Fotowarsztatw z firm? Samsung, organizowanych przez Fotospacery.pl w Studio Hu?tawka, ktre odby?y si? 15 listopada 2014 roku.

Na wst?pie chcia?bym serdecznie podzi?kowa? za zaproszenie i mo?liwo?? udzia?u w tak wspania?ym wydarzeniu w rewelacyjnym gronie :)

Na tych?e fotowarsztatach mieli?my ponownie mo?liwo?? pobawi? si? aparatami i obiektywami firmy Samsung, oraz tabletami tej?e firmy.

By?y to bezlusterkowce Samsung NX30, NX3000 NX mini oraz zaawansowane kompakty Smart Camera WB2200F, Galaxy Camera 2 (EK-GC200) a tak?e fotosmartfony K zoom.

Je?li chodzi o obiektywy, to my?l?, ?e by?a dost?pna wi?kszo?? dost?pnych na rynku pozycji firmy Samsung do systemw NX i NX mini.

Ze strony niesprz?towej mieli?my okazj? pofotografowa? pi?kne i sympatyczne modelki, pocieszy? obiektywy zagadnieniami fotografii ?ywno?ci oraz r?nych przedmiotw.

Prowadz?cy te warsztaty - dwch Tomkw i Arek, podzielili si? z nami bardzo ciekawymi i sprytnymi sztuczkami z ka?dej z dziedzin fotografii poruszanych na tej imprezie.

A teraz troch? zdj??:

Na pocz?tku mieli?my podanych troch? informacji na temat wiza?u i charakteryzacji...

Ktre by?y uj?te w pewne ramy, a tak?e dowiedzieli?my si? co nam wolno, a czego nie na i po sesji z modelk?/modelkami

Lecz w pewnym momencie moj? uwag? zacz??y przyci?ga? westchnienia zachwytu dochodz?ce z k?cika kulinarnego, gdzie zobaczy?em , co pokazuj? ni?ej:

Tort bezowy, ktrego poch?on?li?my ocz?tamy i ustamy w czasie pierwszej z trzech tur warsztatw

A tak?e sernik wspania?ej urody, ktrego niestety nie dane nam by?o skosztowa?

By? te? tort czekoladowy, ale to ju? szczeg?

Tu? obok Arek pokazywa? jak fotografowa? ?ywno??, owoce i r?ne inne przedmioty

Nast?pnie poszed?em znw w kierunku cz??ci studia, po?wi?conego ?wiczeniom z modelkami, gdzie Tomek walczy? ze ?wiat?em

Po drodze podejrza?em jedn? z modelek

ktra za chwil? pojawi?a si? przed/na czarnym tle

skupiaj?c przed sob? coraz wi?cej warsztatowiczw

podczas gdy miejsce przed lustrem zaj??a Jej kole?anka

Mniej wi?cej w tym czasie zg?odnia?em i poszed?em co? przek?si?

Wracaj?c zwrci?em uwag? na pewn? butelczyn?, spryskan? przez Tomka gliceryn? (ktrej krople nie sp?yn??y do ko?ca sesji)

Z tabletw do?wietlaj?cych te? nie chcia?y sp?yn??

Po dotarciu przed czarne t?o, okaza?o si?, ze kole?anka modelka ju? si? nie?le rozkr?ci?a

Cho? za chwil? troszk? zacz??a zanika?

Nikn??...

i nikn??

A? zast?pi?a J? kole?anka na bia?ym tle

Gdzie Tomek podpowiedzia? nast?pnych kilka ciekawostek dotycz?cych tym razem bieli na zdj?ciach

Niby wszystko OK, ale okaza?o si? , ?e trzeba co? poprawi?

Maj?c d?ugie r?ce nie trzeba korzysta? z drabiny, by uzyska? troszk? inne kadry

Kolega nie do ko?ca b?d?c pewnym czy tak mia?o wygl?da? to zdj?cie, postanowi? poradzi? si? modelki

Bywa?y momenty , kiedy robi?o si? ciemno ( przy okazji zabaw ze zdalnym wyzwalaniem lamp studyjnych)

Ale czasami bardzo widno :)

Jasne te? by?o to, ?e nie mo?e to trwa? wiecznie, wi?c poszed?em przetestowa? tablet Samsunga (nie wiem ilo calowy - 10,5 albo wi?cej) ktry s?u?y? za pod?wietlenie przy zdj?ciach owocw i nie tylko

Bo by?y te? kochaj?ce si? gumisie:)

Na koniec jeszcze raz podkre?lam, ?e wspaniale sp?dzi?em czas w towarzystwie znanych mi ju? z wcze?niejszych Fotospacerw(.pl) fotozapale?cw, jak rwnie? wspania?ych organizatorw, przy czym nie bez znaczenia by?o u?yczenie sprz?tu przez Samsunga.

Dzi?kuj? i czekam na wi?cej okazji do wsplnych fotoimprez :)

Poprawiony: poniedziałek, 17 listopada 2014 20:56
 

Menu g?wne

Sonda

TWJ SYSTEM ?
 

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości 
www.puhua.net www.darongshu.cn www.fullwa.com www.poptunnel.com