Jarosław Macierewicz

Jesteś tutaj: Strona g?wna Fotoimprezy FOTOWARSZTATY Z SAMOCHODAMI VOLVO
FOTOWARSZTATY Z SAMOCHODAMI VOLVO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 lutego 2015 20:57

........................ FOTOWARSZTATY Z SAMOCHODAMI VOLVO..........................

Kolejne fotowarsztaty z ekip?fotospacery.pl okaza?y si? czym? zupe?nie innym ni? zazwyczaj.

Pewnego dnia napisa? do mnie Tomek Kulas, z zapytaniem, czy mg?by mnie wykorzysta? w charakterze kierowcy samochodu-modela.

- Oczywi?cie, ?e tak - odpowiedzia?em.

I sta?o si?.

W pi?tek 6 luteo 2015 roku pojechali?my w pi?? osb - Dwch Tomkw, Przemek, Andrzej i ja do salonuVolvoCarPoland na ulic? Pu?awsk? 558/560 aby zasi??? w wypo?yczonych na fotowarsztaty samochodach.

Tomek K. mia? ju? srebrne Volvo XC60 D5 AWD, Tomek D. dosta? bia?e hybrydowe Volvo V60, Przemek czarne Volvo XC60 T6 AWD, Andrzej czarne Volvo S8 D4, a ja bia?e Volvo XC60 T5 AWD. Do tego jeszcze karty na paliwo :).

Tak wi?c do niedzieli do 5:00 mieli?my czas na oswojenie si? z nowymi pojazdami :)

Wi?c moje oswajanie zacz??em ju? w pi?tek, od wypadu nad Zalew Zegrzy?ski i do Twierdzy Modlin na kaw? do szwagierki..... nie zapomnia?em o aparacie i ....obiektywiesigma 10mm,f/2,8EX DC HSM fisheye po?yczonymprzez przesympatycznego Tomka Kulasa dla mnie z firmy Sigma Pro Centrum.

Oto efekty tego oswajania:

Warszawa zosta?a w tyle....daleko

?eby nie by?o w?tpliwo?ci co oswaja?em

O zachodzie s?o?cza wykorzysta?em troszke p?knego ?wiat?a i pope?ni?em to foto

A na pla?y w Pomiechwku zobaczy?em ducha

Po wypiciu szybkiej kawki znalaz?em w Twierdzy Modlin dwa miejsca na roziskrzone zdj?cia

Oczywi?cie zachowa?em pe?n? ostr?no??, kr?ci?em w odleg?o?ci kilku metrw za samochodem :)

Wieczorem wybrali?my si? z Andrzejem pod jeden z biurowcw Mordoru s?u?ewiedkiego, aby zrealizowa? buissnesowe zdj?cie

A tak?e ukulturalni? auta na Placu Teatralnym

Nast?pnego dnia rano wybrali?my si? z rodzink? na podbj ?wi?tokrzyskiego, do Ba?towa, Krzy?toporu i Sandomierza

Po drodze takie tam pstryki wysz?y

W Ba?towie chcia? mnie ze?re? dinu?, oraz pocz?stowa? kamiennym toporkiem jaki? dzikus, ale si? nie da?em

Troszk? pogoni?y mi kota jakie? zorganizowane grupy dinozaurw

Dlatego pojechal?my do Ujazdu na zamek Krzy?topr, ktry co ciekawe nigdy nie zosta? uko?czony

W Sandomierzu zrobi?em ze dwa zdj?cia, ale bez auta, wi? nie m?d? smuci?.

W niedziel? rano, tu? przed 5:00 Tomek Kulas rozda? uczestnikom kamizelki bezpiecze?stwa w kolorze kamizelek policyjnych, aby chodz?c po jezdniach trasy W-Z , czy tunelu wzd?u? Wis?y czyli sie troszk? bezpieczniej.

My, prowadz?cy samochody stawali?my na g?owie, aby umo?liwi? uczestnikom uzyskanie ciekawych kadrw. Sami niestety nie mamy ?adnego materia?u z tej cz??ci imprezy.

Dopiero pod jednym z biurowcw uda?o mi sie co? cykn??:

A nast?pnie na Karowej o wschodzie s?o?ca:

Nast?pnie udali?my si? do tunelu wzd?u? Wis?y, gdzie wraz z Andrzejem i Przemiem tworzyli?my formacje maj?ce na celu uatrakcyjnienie planu zdj?ciowego. Oczywi?cie sami nie mamy zdj?? z tej lokacji.

Kolejnym punktem programu by?y zdj?cia na Konwiktorskiej z udzia?em modela ( nie oby?o sie oczywi?cie bez wymiany zda? z ochron? budynku, ktra broni?a do? dost?pu w?asn? piersi? ;) )

Tam mog?em co? wyprodukowa?:

Po drodze nad Zalew Zegrzy?ski zaliczyli?my myjni? gdzie uwieczni?em walk? Przemka ze szczotami :)

efekt by? w sumie dobry

Po wizycie na myjni i posileniu sie w McDonald's pojechali?my nad strumyk , przedzielony grobl?, gdzie zacz?li?my od fotografowania Arka w srebrnej strzale XC60 D5 AWD

Oczywi?cie Arek nie omieszka? si? odstrzeli? ;)

Nast?pnie to mi dane by?o wjecha? na s?siedni? grobl i pozowa?....samochodem Volvo XC60 T5 AWD :)

Za krzakami by? t?um paparazzi

Z Tomkiem w charakterze pilota, wyjechali?my dosy? stromym podjazdem na asfalt

Kolejnym obiektrm do obfotografowania by? Przemkowy Xc60 T6 AWD:

P?niej ca?a trjka XC 60 stan??a bok w bok i odpoczywa?a

Przedostatnim punktem naszego planowanego programu b?o zdj?cie grupowe, ktr wykonywa? Przemek drone z wysoko?ci kilkunastu metrw, oraz ja aparatem ;)

Ostatniego punktu nie uwieczni?em, gdy? je?dzi?em w k?ko po le?nej drodze daj?c wiele frajdy i mo?liwo?ci panoramowania uczestnikom fotowarsztatw.

Po niesamowicie udanychFotowarsztatach z samochodami Volvo odwie?li?my uczestnikw na miejsce startu imprezy, aby mogli wrci? do domku, na op?niony (tylko o jakie? 3 godziny ) obiadek.

Ja natomiast wykorzysta?emto, ze Volvo mia?em do poniedzia?ku i ruszy?em w plener, ?eby sobie odbi? braki w mo?liwo?ci robienia niektrych zdj?? na warsztatach.

Tak powsta?y te kadry:

A wieczorkiem po powrocie do domu, oczywi?cie nie poszed?em grzecznie spa? :)

pojecha?em pod Stadion Narodowy, i w okolice Mostu ?wi?tokrzyskiego

Na koniec wyl?dowa?em pod Mostem Siekierkowskim

Ale za to z jakim widokiem..... ;)

Na koniec....bo to ju? koniec fotorelacji, jeszce raz chc? podzi?kowa? ekipie Fotospacery.pl, a w szczeglno?ci Tomkowi Kulasowi za zdobycie dla mnie rybirgo oczka, bez ktrego du?a wi?kszo?? z tych zdj?? nie zosta?aby pope?niona, oraz Sigmie Pro Centrum za ten?e obiektyw. Najbardziej jednak dzi?kuj? Volvo Car Poland, za mo?liwo?? przetestowania wspanialego samochodu jakim jest Volvo XC60 T5 AWD.

Poprawiony: czwartek, 12 lutego 2015 13:59
 

Menu g?wne

Sonda

TWJ SYSTEM ?
 

Naszą witrynę przegląda teraz 92 gości 
www.puhua.net www.darongshu.cn www.fullwa.com www.poptunnel.com