Jarosław Macierewicz

Jesteś tutaj: Strona g?wna Volvo w obiektywie Weekend z Volvo XC90 T6 AWD
Weekend z VOLVO XC90 T6 AWD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 23 sierpnia 2015 17:28

WEEKEND Z VOLVO XC90 T6 AWD

Dzi?ki uprzejmo?ci PR-u Volvo Car Poland mog?em przetestowa? i obfotografowa? rewelacyjne Volvo XC90 T6 AWD w wersji wyposa?enia Inscription.

Po dogadaniu szczeg?w z dzia?em PR (pozdrawiam Staszka) oraz ustaleniem terminu wypo?yczenia samochodu czeka?em jak na szpilkach na "mj" egzemplarz XC90, tym bardziej, ?e ju? mia?em mo?liwo?? siedzie? w tym jak?e obszernym samochodzie jako pasa?er. Doczeka?em sie tego w pi?tek 7 sierpnia ok godz. 10:00. Pani Paulina (bardzo sympatyczna osoba) wypisa?a wymagane papiery, ktre oczywi?cie podpisa?em, w zamian dostaj?c "kluczyk" i dokumenty do samochodu wraz z kart? Routex. Jako bonus dowiedzia?em si? od mi?ej Pani, ?e samochd mog? odda? nawet w poniedzia?ek, byle do 9:00 rano :) .

Usiad?em wygodnie na wy?cie?anym skr? fotelu, uruchomi?em silnik ( jak na 2-litrow? jednostk? o bardzo imponuj?cej mocy 320KM), przesun??em d?wigni? zmiany biegw (8-stopniowy automat z opcj? r?cznej zmiany biegu) w pozycj? D - drive i ruszy?em na dzia?k? :) Poni?sze zdj?cia prezentuj? d?wigni?, skr? i oglny wystrj wn?trza

Bardzo mi si? podoba?o rozwi?zanie z "kluczykiem" - mozna go trzyma? ca?y czas w kieszeni, albo umie?ci? w jednym z mocowa? na napoje w centralnej konsoli przed pod?okietnikiem/schowkiem.

Wiem, mo?e to ju? jest standard, ale bardzo praktyczny. Natomiast do odpalenia silnika s?u?y pokr?t?o widoczne na zdj?ciu poni?ej nad kluczykiem z logiem Volvo

Natomiast rolka po lewej stronie, a w?a?ciwie siedz?c na siedzeniu kierowcy to z ty?u ga?ki startera s?u?y do zmiany trybw jazdy, ktrych by?o 4 w tym aucie:

ECO DRIVE - ekonomiczny (troszk? mu?owaty, ale za to przy 100km/h spalanie w granicach 6l/100km)

COMFORT - standardowy - domy?lny tryb jazdy, ??cz?cy ekonomi? z wygod? i dynamik? jazdy

DYNAMIC - jazda bardziej "sportowa"

OFF-ROAD - jazda "terenowa" + zwi?kszony prze?wit samochodu, oraz wy?wietlony kompas i wysoko?ciomierz na wy?wietlaczu centralnym mi?dzy "zegarami"

oraz INDYVIDUAL - czyli to czego nie sprawdzi?em ;) my?l?, ?e chodzi o indywidualne preferencje kierowcy

Gdy dojecha?em na dzia?k?, co samo w sobie napawa?o mnie rado?ci? (w sensie jazda), zobaczy?em uradowane twarze moich najbli?szych. Te? im si? "mj" nowy samochd spodoba? :)

Nie mogli si? doczeka? jazdy :). A trzeba przyzna?, ?e miejsca w nim jest a? nadto na 5-osobow? rodzin?.

Nag?o?nienie samochodu (Bowers&Wilkins) by?o rewelacyjne, jak si? troszk? za mocno pokr?ci?o tak? srebrzon? ga?eczk? na dole cetralnej konsoki (widocznej na jednym ze zdj?? powy?ej, ze znaczkami play i pauza) mo?na by?o og?uchn?? - tak dawa?o po uszach :)

Je?li chodzi o design samochodu, to trzea przyzna?, ?e cho? wiele osb zarzuca Volvo, ?e jest zbli?one bry?? do wielu SUV-w, to jednak ca?y charakter tworz? ?wiat?a.... i te przednie "M?oty Thora" i te tylne, ktre rwnie? robi? wra?enie,

Po krtkiej przeja?d?ce z rodzin?, gdzie znale?li?my kopareczk?, ktra mia?a ochot? pozowa? do zdj?cia z Volviaczkiem

wzi??em si? za swoje....zami?owanie :) Fotografowanie Volvo XC90

Pojecha?em na lokaln? pagrkowat? "pustyni?", czyli wyrobisko piasku, tu? przed zachodem, ?eby porobi? troch? zdj??

W tym samochodzie jest mnstwo detali ktre warto pokaza?.

Ko?a z listw? prowadz?c? spojrzenie

Mo?na te? w drug? stron? :)

Oglnie musz? przyzna?, ?e te wielkie 22-calowe obr?cze robi?y niesamowite wra?enie

Jednak co trzeba przyzna? najwi?cej charakteru dawa?y ?wiat?a

Szczerze mwi?c oglnie uda? si? ten "samochodzik".... taki du?y s?odziak z zadziornym pazurkiem

W "trudnym terenie" pustynnym si? na mnie wypi?? i stwierdzi?, ?e to piku?, wi?c mog? si? nie wyg?upia? i zarze? mu pod podwozie :)

Co te? zrobi?emi zabra?em go na ?wie?e r?ysko :)

Gdzie zwraca? ogl? uwag? wszystkich kierowcw przeje?d?aj?cych drog? nieopodal (swoj? drog?, dobrze, ?e ruch tam znikomy, bo nie wiem jak by si? to mog?o sko?czy?)

Po powrocie na dzia?k? mycie i szykowanie si? do nocnych zdj??, po ktrym najwi?cej si? spodziewa?em i mam nadziej?, ?e zrobi? wra?enie na ogl?daj?cych i na PR Volvo :)

Nie?mia?y pocz?tek z niewielk? ilo?ci? iskier (cho? by?o kilka prb) narobi? troch? zamieszania i komentarzy ze strony osb niewtajemniczonych przebywaj?cych nieopodal nad brzegiem zbiornika wodnego na ?wirowni

P?niej ju? by?o troch? ?mielej, przy koparce rezyduj?cej na tym terenie

Na koniec dnia (ko?o p?nocy?) wprowadzili?my z dzieciakami trzoszeczk? ognistej atmosfery

Obiecuj?c sobie, ?e nast?pnej nocy popracujemy nad tym bardziej intensywnie.

A nast?pny dzie? zacz?li?my od wycieczki na Mazury... liczy?em na jakie? zdj?cie nad wod? ze ?wieceniem, b?d? iskrzeniem, ale c?, nie zawsze mo?na dosta? wszystko.

Niemniej jednak wycieczk? uwa?am za udan?, sp?dzon? w komfortowych warunkach i bardzo poznawcz?, je?li chodzi o mo?liwo?ci samochodu.

A zdj?cia ktre uda?o mi si? zrobi?, my?l?, ?e te? s? ciekawe. To poni?ej, to wprawdzie nie ja robi?em, tylko moja kochana ?ona Sylwia (ale pozwoli?a markowa? je moimi danymi), ale uwa?am jedno z bardziej interesuj?cych uj??.

Byli?my rwnie? w Rucianem, gdzie stan?li?my sobie przy nabrze?u

Wcze?niej, znowu Sylwia, zrobi?a zdj?cie podczas wycofywania z miejsca parkingowego, kiedy to na wy?wietlaczu konsoli centralnej ( jak nic z 10 cali ma) uaktywni?y si? 4 kamery daj?ce doskona?y widok na okolic? samochodu z "lotu ptaka"

Nast?pne robili?my znowu na r?ysku, ale wykorzystali?my te? ambon? my?liwsk? stoj?c? nieopodal

Tu? przed zachodem zacz?li?my si? zbiera? z powrotem na dzia?k?.

Przeje?d?aj?c przez Nied?wiedzi Rg, za?apali?my si? na zachd


W nocnej je?dzie bardzo pomaga?y aktywnie dzia?aj?ce ?wiat?a nowego Volvo XC90

Jak to mi Sylwia powiedzia?a - pojecha?em z tymi ?wiat?ami :) ale co mi tam :)

Po powroci wstawi?em samochd na chwil? do "gara?u"

Aby nast?pnie go umy? (w sumie by? myty jakie? 5 - 6 razy :) ) i jecha? na obiecane ognicte kadry

Najpierw zosta? wstawiony w ka?u?? ognia, by nast?pnie stan?? pod ?cian? ognia

Na koniec wyjechali?my ognist? drog? rodem z piek?a ( Road to Hell ??????? )

Nie oznacza?o to oczywi?cie ko?ca zdj??, bp nast?pnego dnia troszk? jeszcze pobiega?em wok? samochodu

Wieczorem jeszcze sie pokusi?em o sesyjk? pod "spadaj?cymi gwiazdami" czyli rojem Perseidw, gdy? by? to okres najwi?kszego nasilenia tego zjawiska w tym roku.

Wprawdzie nie by?em pewien jaki b?dzie efekt, dlatego robi?em zdj?cia jak do standardowego zestawu na startrails + o?wietlenie samochodu i koparki

Lecz my?l?, ?e by?o warto :)

Podsumowuj?c, XC90 jest wspania?ym charyzmatycznym samochodem, ktry mo?e i wielu (w tym mnie) si? podoba. Jest bardzo komfortowy, je?dzi si? nim wygodnie, maj?c du?o, naprawd? du?o miejsca na wszystko, wyposa?enie jest na bardzo dobrym - wysokim poziomie. Ale ma jedn?, najpowa?niejsz? wad?..... nie jest mj i mnie na niego nie sta?... i raczej, je?li nie wygram w totka, nie b?dzie mnie nigdy sta?.

Tym bardziej jestem wdzi?czny Staszkowi (PR VolvoCarPoland), ?e da? mi mo?liwo?? poczucia tego komfortu na w?asnej skrze :) Dzi?kuj? :)

Poprawiony: niedziela, 23 sierpnia 2015 21:24
 

Menu g?wne

Sonda

TWJ SYSTEM ?
 

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 
www.puhua.net www.darongshu.cn www.fullwa.com www.poptunnel.com