Jarosław Macierewicz

Jesteś tutaj: Strona g?wna Sprz?t Aparaty
Aparaty
Moje aparaty

Przygod? z fotografi? zacz??em jeszcze w szkole podstawowej, kiedy to otrzyma?em w prezencie Zenitha ET.

By? to, a raczej jest to aparat analogowy ze ?wiat?omierzem selenowym i mocowaniem obiektyww z gwintem M42.

Mam go do tej pory.

P?niej d?ugo, d?ugo nic...

Natomiast przygoda z fotografi? cyfrow? , daj?ca du?o wi?ksze mo?liwo?ci z powodu zdecydowanie ta?szej edycji zdj??, zacz??a si? w roku 2005

od aparatu HP Photosmart945 ktry posiada?em ok. roku czasu. Charakteryzowa? si? on pi?knym odwzorowaniem kolorw.

Nast?pnym by? HP PhotosmartR818 Ktry by? obecny ok. dwch lat w naszym domu.

Wroku 2008, w lutym przysz?a kolej na troszk? bardziej zaawansowany model aparatu.

Mj wybr pad?a na SONY DSC-H9 ktry, ?e tak si? wyra??, rozwin?? we mnie, i nie tylko, prawdziwego bakcyla.

Teraz pos?uguj? si? nim ?ona i dzieci.

Po kilkunastu miesi?cach, na wiosn? 2009 roku przysz?a w ko?cu kolej na lustrzank?.

B?d?c zadowolonym odwzorowaniem kolorw Sony, zdecydowa?em si? na system Sony.

Wybr pad? na SONY DSLR-A700, ktrym nadal robi? zdj?cia.

Niestety w po?owie 2014 roku wyst?pi?a w powy?szym aparacie usterka - uszkodzony mechanizm przys?ony.

Pki co naprawa nieop?acalna, wi?c aparat le?y i czeka na lepsze czasy, a od pocz?tku 2015 roku fotografuje

Sony_Alpha_SLT-A58

Jaros?aw Macierewicz

 


Menu g?wne

Sonda

TWJ SYSTEM ?
 

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
www.puhua.net www.darongshu.cn www.fullwa.com www.poptunnel.com